Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom

Projekt podporený z Fondu SK-NIC - Nadácia Pontis

Trvanie projektu

1.12.2021 - 30.11.2022

Výška grantu

9 862,88€

Celkové náklady projektu

14 268,40€

Spolufinancovanie Slovensko.Digital

4 405,52€

Ciele projektu

Prostredníctvom grantu je projekt špecificky rozvíjaný v oblasti riešenia životných situácií podnikateľov. V rámci portálu navodydigital.sk vznikajú návody zamerané na splnenie povinností pri začatí podnikania, riešení konkrétnych a zložitých situácií podnikateľov. Cieľovou skupinou sú malí podnikatelia, živnostníci, ktorí sa snažia výraznú časť povinností realizovať svojpomocne.

Sekundárnym cieľom projektu je vzdelávanie podnikateľov v tom, ako používať elektronické služby štátu a nástroje potrebné pre elektronickú komunikáciu so štátom. Mnohé z týchto informácii sú zároveň relevantné pre širokú verejnosť, čím grant prispieva k edukácii aj iných skupín obyvateľov.

Zámer

Rozšíriť portál o vybrané návody na špecifické životné situácie, ktoré by priamo slúžili veľkej cieľovej skupine = viac ako pol miliónu ľudí, konkrétne malým a stredným podnikateľom na Slovensku.

Výstupy

Zmapovať a zanalyzovať potreby, ako aj problémy malých a stredných podnikateľov v kontexte rozvoja portálu a následne pripraviť sadu šiestich špecifických návodov, ktoré im pomôžu riešiť časté a zložité životné situácie.


Registrátorom domény navodydigital.sk je Websupport, s.r.o.

Workshop - “Informatizácia v praxi”

Informatizácia v štáte je rozsiahla téma, a preto sme sa tentokrát sústredili najmä na elektronickú komunikáciu smerom občan - štát/úrad.

Na workshope pod vedením Jána Suchala zo Slovensko.Digital sme hovorili aj o tom, prečo (ne)komunikovať elektronicky, aké sú možnosti elektronickej komunikácie so štátom aj v komercii, ktoré povinnosti plynú z informatizácie a čo je potrebné na automatizáciu procesov, či špecifiká elektronického podpisu. Ukázali sme si tiež zopár názorných prípadov priamo na slovensko.sk a praktické rady ako postupovať, ak štát alebo podnikateľ nechce pri elektronickej komunikácii spolupracovať.

Podujatia

Hackday Návody.Digital - 24. a 25. jún 2022, The Spot

Hackday Návody.Digital Hackday Návody.Digital Hackday Návody.Digital Hackday Návody.Digital Hackday Návody.Digital Hackday Návody.Digital

Komunita, ktorej nie je ľahostajný stav slovenského e-Govu a ktorá nám už roky pomáha v snahách a najmä praktických ukážkach toho, ako by mali online služby štátu fungovať a vyzerať, sa v júni opäť stretla na Hackday Návody.Digital!

A nebolo to len pre programátorov či UXákov! Zapojiť sa mohol každý, kto:

 • mal chuť prispieť na portál novým obsahom a spísať návody na vyriešenie životných situácií, či testovať aktuálnosť existujúcich návodov
 • mal nápad ako vymyslieť lepšie automatizácie a prepojenia rôznych služieb s portálom slovensko.sk alebo jednoducho niečo doprogramovať, či nadizajnovať
 • chcel pomôcť k lepším IT službám

Zoznam jednotlivých úloh sme rozdelili medzi 5 tímov, ktoré riešili:

 • Prihlasovanie cez eID / Slovensko v mobile
 • Podania cez mobil (bez nutnosti podpisovania)
 • Aplikáciu pre zápis rodného čísla do ORSR
 • Osobnú zónu (občana/podnikateľa)
 • Vylepšenia portálu lepsiesluzby.sk - (tím spoločnosti EEA)

Okrem Slovensko.Digital sa hackday Návody.Digital zúčastnilo aj 27 dobrovoľníkov.

Pozrite si aj video, ktoré nám pripravili kamoši zo Zeldeo, z ktorého je cítiť super atmosféra v parádnych priestoroch The Spot, kde samozrejme nechýbalo ani skvelé jedlo, či pivo. Jedno obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí prišli na Hackathon a špeciálne makačom z freevision.sk za spoluorganizáciu a kus dobrej roboty!

Hackday Návody.Digital - 21. a 22. október 2022, The Spot

Hackday Návody.Digital oktober Hackday Návody.Digital oktober Hackday Návody.Digital oktober Hackday Návody.Digital oktober Hackday Návody.Digital oktober Hackday Návody.Digital oktober

Témou neboli len vylepšenia portálu, vytvorenie nových funkcií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb a zmien v legislatíve, ale aj reagovanie na požiadavky používateľov alebo využitie nových možností a API napojení.

Jednou z nich je aj aplikácia Slovensko v mobile, ktorú sa snažíme využiť aj pri práci so službami na portáli Návody.Digital.

Na čom sme spoločne s komunitou pracovali:

 • Úprava frontendu stránky navody.digital a nový dizajn
 • Prepojenie portálu s platnou legislatívou a odkazy na aplikované zákony pri jednotlivých službách
 • Osobná zóna - nová sekcia na portáli, ktorá po prihlásení (napríklad aj pomocou aplikácie Slovensko v mobile) umožní používateľovi sledovať jeho povinnosti, termíny a podobne
 • Podpis žiadostí v prípade entít, ktoré majú viac konateľov
 • Návod na ukončenie živnosti
 • Návod na elektronickú komunikáciu so štátom
 • Podania v mobile

Novinkou bol tentokrát aj formát “Hackday Talk”, v ktorom si Simona Pódová, manažérka digitálnych projektov najväčšej dánskej banky Nordea, pripravila pre účastníkov zaujímavú tému: Digitálne občianstvo v Dánsku: Aké je to žiť a pracovať v krajine, ktorá je lídrom EU v digitalizácii verejných služieb.

Ďakujeme dobrovoľníkom, komunite a tešíme sa na ďalší Hackday!